Lørdag møttes NATO og Russland på Korfu for å holde det første møtet på høyt politisk nivå siden krigen i Georgia i fjor sommer.

Det var bred enighet om at NATO-Russland-rådet gjenopptar arbeidet, og at arbeidet oftere blir på politisk nivå, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap), som er fornøyd med lørdagens møte og tonen under samtalene.

Partene innser at det er på tide å trappe opp innsatsen mot opprørerne i Afghanistan, mot narkotikasmugling, mot piratene i Somalia, mot terrorisme og mot spredning av atomvåpen, ifølge avtroppende generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer i NATO.

Uenighet Selv om NATO-ledelsen lørdag ønsket å fremheve de mange områdene der partene har felles interesser, er det fortsatt stor uenighet om Georgia og spørsmålet om utbryterregionene Sør-Ossetia og Abkhasia.

Russland har anerkjent regionene som selvstendige, mens NATO-landene forsvarer områdene som georgisk territorium. Russlands standpunkt når det gjelder Georgia og utbryterregionene, er irreversibelt, understreker Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

NATO må akseptere de nye realitetene og Russlands avgjørelser i kjølvannet av krigen i Georgia, sier han ifølge AFP.

Det at vi åpner for dette samarbeidet, er ikke et uttrykk for at vi er enige på alle områder, sier Støre til NTB.

Kvaliteten i det samarbeidet vi kan få til, er avhengig av vår mulighet til å bli enige om felles interesser. Enten det gjelder Afghanistan, kamp mot pirater, terrorisme eller de mange sikkerhetsspørsmålene i Europa, så er det helt klart rom for å samarbeide tettere.

Lagt på is Dialogen mellom de 28 NATO-landene og Russland ble lagt på is som følge av dem fem dager lange krigen i Georgia i august i fjor, men kontakten er i løpet av de siste månedene gradvis tatt opp igjen.

Det er først og fremst viktig at møtet finner sted. Norge har arbeidet for at NATO-Russland-rådet skal komme i gang igjen, sa utenriksminister Støre før møtet begynte.

Det er alltid bedre å få ting på bordet og få dem diskutert enn at de blir kilde til konflikt, fremholder han.

OSSE Etter lørdagens møte i NATO-Russland-rådet møtes de 56 medlemslandene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) på Korfu. Også OSSE skal diskutere samarbeidet mellom Vesten og Russland etter Georgia-konflikten samt Moskvas forslag til en ny europeisk sikkerhetsarkitektur.

Moskva har blokkert den nødvendige enigheten i OSSE som ville forlenget organisasjonens observatøroppdrag i Georgia etter 30. juni. Russland krever at Sør-Ossetia skal anerkjennes som selvstendig, og at en egen OSSE-delegasjon skal utplasseres der.

Det at OSSE-observatørene må ut, gjør at diplomater frykter nye uroligheter i området, melder Reuters.

Russland har også lagt ned veto i FNs sikkerhetsråd mot en forlengelse av FN-operasjonen i Georgia. Disse avgjørelsene møtte kritikk i rådet lørdag, sier Støre.

Holm, Morten