Forsvarsministrene i alliansen hadde fredag for første gang en politisk dialog med sine kolleger fra Israel, Egypt, Jordan, Algerie, Marokko, Tunisia og Mauritania.

– Det at dette møtet fant sted er i seg selv et politisk signal. Det har også bidratt til å styrke dialogen og styrke samarbeidet, sa NATOs generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer på en pressekonferanse etter møtet.

Profetstriden ble ifølge Scheffer nevnt i samtalene, men var ikke gjenstand for lang diskusjon. Men striden var like fullt et bakteppe for samtalene.

USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld betegnet møtet med Israel og de seks muslimske landene som svært interessant.