Men NATOs leger vil fortsette undersøkelsene og koordinere innsamlingen av informasjon.

NATOs medisinske komité (COMEDS) møttes tirsdag til et ekstraordinært møte utelukkende for å diskutere problemet rundt bruk av utarmet uran (DU) og en rekke rapporterte tilfeller av blodkreft blant soldater som har tjenestegjort på Balkan.

I likhet med tidligere uttalelser fra NATO-hold avviser også den medisinske ekspertise at det er en forbindelse mellom sykdom og død hos NATO-soldater og bruk av DU-ammunisjon i Bosnia og Kosovo på 1990-tallet. Lederen av COMEDS, belgieren Roger van Hoof, avviste på en pressekonferanse i Brussel at man i det hele tatt kan snakke om et "Balkansyndrom".

NTB