På gårsdagens ekstraordinære rådsmøte i NATO var tiden etter krigen ikke noe stort tema. Ambassadørenes diskusjoner ble preget av krigsutbruddet og av behovet for å stå ved løftene om hjelp til Tyrkia i tilfelle et irakisk angrep på landet.

Rolig møte

— USA og Storbritannia redegjorde for hvorfor de gjør det de gjør. Alle land ga deretter uttrykk for sine synspunkter. Men møtet var rolig, preget av at dette først og fremst var en trist dag. Det viktigste vi gjorde var å gjenta at vi står ved våre forpliktelser overfor Tyrkia, sier Norges NATO-amassadør Kai Eide til Bergens Tidende.

Selv understreket han i sitt innlegg på nytt det norske synet om at en krig ikke burde vært satt i gang uten støtte fra en ny FN-resolusjon.

— Kan det tenkes noe scenario der NATO trekkes inn i krigen?

— Nei, vi er alle meget klare på at NATO kun skal ha en defensiv oppgave i tilfelle et angrep på Tyrkia, understreker Eide

Stabilisering og hjelp

På uformelt plan har NATO-topper en tid drøftet hvilke oppgaver alliansen kan påta seg i en etterkrigssituasjon.

USA har luftet at landet kan tenke seg en NATO-rolle på tre områder: Alliansen kan hjelpe med å uskadeliggjøre de masseødeleggelsesvåpen som måtte finnes i Irak. NATO kan også spille en «stabiliseringsrolle» og dessuten bidra til å sikre hjelpearbeidet.

Kai Eide kom inn på problemstillingen også i sitt innlegg i NATOs råd i går.

— Vi vil oppmuntre til hyppige briefinger og diskusjoner. Det vil være viktig for å identifisere behovene som oppstår under og etter krigen. Dette vil også bli et viktig ledd i arbeidet med å vurdere mulige roller for NATO i en etterkrigs-fase, sa Eide.

FN i hovedrollen

Ambassadøren utdyper overfor BT:

— Vår klare holdning er at FN må få hovedrollen i Irak så snart som mulig. Verken NATO eller andre må prøve å ta til seg oppgaver bare for å ta til seg oppgaver. Men vi bør diskutere hva vi kan bidra med dersom FN ber om det, sier Eide.

Han minner om at NATO har gjort dette også tidligere, blant annet i forbindelse med flyktningkrisen i Kosovo.