Alle de 18 andre NATO-landene har godtatt USAs ønske om ubegrenset bruk av deres luftrom, baser, havner, logistikk, overvåkingsfly, ekstra sikkerhet for amerikanske styrker i Europa, samt erstatning for amerikanske styrker som eventuelt blir overflyttet fra Balkan.

Det innebærer blant annet at USA får benytte alle de 17 AWACS-overvåkingsflyene som alliansens medlemsland eier i fellesskap.

Forespørselen ble framsatt under henvisning til artikkel 5 i Atlanterhavspakten, som sier at et angrep på ett land er et angrep på alle.