PER NYHOLMRoma I går kom det til nye sammenstøt mellom NATO-soldater i KFOR-styrken og albanske partisaner, som opererer i grenseområdet mellom Kosovo og Makedonia. De vestlige soldatene tok flere fanger, blant dem en såret albaner.Observatører sier at det er økende fare for at NATO-styrker vil bli trukket inn i krigshandlinger mellom serbere, makedonere og albanere.Samtidig intensiverte det faste NATO-rådet i Brussel drøftinger med henblikk på å la jugoslaviske tropper rykke inn i den demilitariserte sonen som alliansen opprettet mellom Kosovo og Jugoslavia sommeren 1999. Lord Roberson, NATOs generalsekretær, tror avgjørelsen kan tas innen utgangen av uken. Serberne inn En beslutning om å gi serberne militær adgang til den fem km brede sonen vil av regjeringen i Beograd bli sett på som en triumf. Sonen brukes i økende grad av albanske partisaner som utgangspunkt for angrep på mål i Serbia og Makedonia. Albanerne ønsker å slutte de overveiende albansk bebodde områdene i Sørvest-Serbia og det nordvestlige Makedonia til det albansk bebodde Kosovo og om mulig skape en storalbansk stat i samarbeid med Albania.NATO tillater lett bevæpnet serbisk politi i sonen, men ikke tyngre utrustet jugoslaviske soldater. Deres fravær har ført til at minst en albansk partisangruppe, kjent som Frigjøringshæren for Presevo, Medvedja og Bujanovac (UCPMB), har slått opp hovedkvarteret i sonen. Økende press En annen albansk gruppe, kjent som UCK eller den Nasjonale Frigjøringsfronten, angriper mål i Makedonia fra posisjoner i det sørlige Kosovo.Den NATO-ledede internasjonale fredsstyrken i Kosovo (KFOR) er under økende press. — tre uker før Norge overtar kommandoen over styrken. Tre makedonske soldater ble drept i helgen i kamper omkring den etnisk-albanske flekken Tanusevci like nord for Skopje, Makedonias hovedstad. I går fulgte en kortvarig, men skarp skuddveksling mellom amerikanske soldater og albanske partisaner i det sørlige Kosovo. Rundt 1000 albanere flyktet over grensen til Makedonia, andre ble tatt til fange av amerikanerne. En UCK-talsmann sa senere at hvis amerikanerne utleverer sine fanger til de makedonske myndighetene, vil partisanene betrakte de amerikanske soldatene som legitime mål.Amerikanerne ankom sammen med andre vestlige tropper, blant dem norske og danske, til Balkan i sommeren 1999 for å beskytte albanerne i Kosovo mot serbiske overgrep. Jyllands-Posten/Bergens Tidende