NATO har allerede fem skip i området, men deres oppdrag utløper 28. juni. Til erstatning for disse skal krigsskip fra NATOs stående maritime gruppe 2 gjøres tilgjengelig for piratjakten, i en operasjon kalt «Ocean Shield».

– Det er for å utfylle de mange enhetene som gjør dette arbeidet utenfor Afrikas Horn, fortalte den britiske forsvarsministeren Bob Ainsworth journalister fredag.

Rundt 20 skip deltar i EU-operasjonen «Atalanta» i området. Det er foreløpig uklart hvor mange av NATO-skipene som vil bli med.

NATO-skipene som nå er i området har hatt en rekke juridiske vanskeligheter, ettersom skipene har operert i tråd med sine respektive hjemlands juridiske retningslinjer.

Enkelte skip har måttet sette fri fangede pirater fordi de ikke har hatt rett til å holde dem fanget.

Alliansens generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer sa torsdag at NATO vurderer en lignende løsning som EUs skip i området har, nemlig en fangeoverføringsavtale med Kenya.

En avtale med Seychellene eller to andre land i området skal også være aktuelt, ifølge DPA.