FRANK M. ROSSAVIK

Russland har murret over NATOs østutvidelse lenge. Spesielt lite begeistret er russerne over at Estland, Latvia og Litauen — alle del av tidligere Sovjetunionen - blir med i det som under den kalde krigen var hovedfienden.

Med Bulgaria, Romania og Slovakia er det litt annerledes. De tre var kun allierte av Sovjetunionen. Det 7. nye NATO-landet Slovenia var ikke det engang.

Murringen er altså ikke ny. Den lå blant annet til grunn for at Russland i mai 2002 - som en slags kompensasjon - fikk spesiell status som samarbeidspartner for NATO, med jevnlig, formalisert samarbeid og egne toppmøter.

Men foran dagens uformelle utenriksministermøte i Brussel, drar det seg til igjen. Det russiske parlamentet - Dumaen - har vedtatt en resolusjon der president Vladimir Putin blant annet blir bedt om å innkalle til et hastemøte i det nasjonale sikkerhetsrådet for å diskutere NATOs østekspansjon. Dumaen vil også at Putin vurderer å styrke Russlands atomvåpenarsenal.

— Perioden med konfrontasjon med NATO er over, men russiske borgere ser fortsatt på NATO som en fiende, sa Konstantin Kosakhev, formann for Dumaens utenrikskomité, til den russiske avisen Kommersant i går.

Til nyhetsbyrået Interfax sa viseutenriksminister Vladimir Chizov dette:

— Hvis vi føler at ekspansjonen skaper en trussel som krever militær respons, så vil denne responsen følge.

NATO frykter at den skjerpete tonen kan få konsekvenser for avtaler om nedrustning og troppebegrensning i Europa.

Russerne er spesielt irriterte over to sider ved utvidelsen. Den ene er at NATO allerede raskt skal i gang med å patruljere luftrommet over de baltiske republikkene, noe russerne frykter kan være et påskudd for spionasje mot russisk terretorium. Den andre er at NATO oppretter nye baser nær Russland.

På dette punktet kom det en skarp advarsel fra forsvarsminister Sergei Ivanov på en konferanse i München i februar. Ivanov viste til at NATO begrunnet sin nye basestruktur med behovet for å øke slagkraften mot terrortrusler, og godtok at det kunne forklare baser i Romania og Bulgaria.

— Men kan noen vennligst forklare meg hvilken terrorisme de nye basene i Polen og Baltikum skal forsvare NATO mot?

Ivanov fikk ikke noe svar i München, men kanskje russerne kan få svarene de behøver på sitt rådsmøte med NATO-utenriksministrene etter dagens flaggheisingsseremoni.