Flåten skal estatte amerikanske marinefartøyer som deltar i operasjonene mot Afghanistan.