Gjennombruddet kom sent søndag etter at Frankrike, Tyskland og Belgia i fire uker har blokkert et vedtak om å legge forsvarsplaner for Tyrkia i tilfelle Irak-krig.

Beslutningen ble tatt enstemmig av NATOs forsvarsplanleggingskomité (DPC), hvor Frankrike ikke er med. Tyskland ga opp sitt fire uker lange veto. Det var markert godt nok at FN, ikke NATO eller USA, skal bestemme krig eller fred i Irak.

Samtidig godtok Frankrike å bli satt utenfor beslutningsprosessen, ved at NATOs forsvarsplan-leggingskomité DPC, ikke NATOs råd, skulle gi grønt lys for å starte planleggingen. I DPC er nemlig ikke Frankrike medlem, og landet slapp dermed å støtte en beslutning de mener signalise-rer at krig er uunngåelig.

Men ikke alt gikk etter planen. Det siste av de tre veto-landene, lille Belgia, la overraskende frem en liste med tre punkter som det krevde å få inn i NATOs vedtak. Men Belgia ga seg først etter å ha fått gjennomslag for formuleringer i vedtaket om at NATO skal opptre i samsvar med FNs sikkerhetsråd.

NATO skal nå planlegge utplassering av AWACS overvåkingsfly, Patriot forsvarsraketter og be-skyttelsesutstyr mot kjemisk og biologisk krigføring i Tyrkia, som frykter motangrep fra nabo-landet Irak i tilfelle krig.

Belgia fikk også ytterligere presisert at NATOs planlegging kun dreier seg om Tyrkia, ikke andre land, at støtten er utelukkende av defensiv karakter og ikke et første skritt for å involvere allian-sen i en krig mot Irak.

En fransk talsmann sa søndag at landet godtar å holdes utenfor den militære NATO-støtten til Tyrkia. Men han sa at Frankrike samtidig vil uttrykke sin politiske solidaritet med Tyrkia. Derfor vil trolig NATOs råd komme med en erklæring hvor alle 19 NATO-land understreker sin kollektive solidaritet med Tyrkia i tilfelle krig.

Frankrike er ikke med i DPC fordi landet trakk seg ut av NATOs integrerte militære struktur i 1966. DPC ble også brukt for å komme rundt fransk motstand under Golfkrigen i 1991, da NATO sendte sin Allied Command Europe Mobile Force til det sørlige Tyrkia.

(NTB)