Samtidig som forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i Oslo varslet at hun vil ta opp sikkerheten for de norske styrkene med sine NATO-kolleger, var diskusjonen allerede i gang ved NATOs hovedkvarter i Brussel.

Generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer innkalte til et ekstraordinært rådsmøte i NATO bare noen timer etter at den norskledede ISAF-leiren i Maimana nordvest i Afghanistan ble angrepet tirsdag morgen. Der ble situasjonen gjennomgått.

Scheffer drøftet også situasjonen på telefon med flere sentrale politiske ledere, deriblant Afghanistans president Hamid Karzai.

Sikkerhet

Flere land mener tirsdagens angrep viser at NATO må se nærmere på sikkerheten rundt de sivil-militære gruppene kalt PRT (Provincial Reconstruction Team). Disse gruppene skal bistå i gjenoppbyggingen av infrastruktur og forbedre levekårene for sivilbefolkningen. Det var nettopp en slik gruppe som ble angrepet i Maimana.

Ved NATO-hovedkvarteret ser man alvorlig på angrepet mot ISAF-leiren, uten å ville overdramatisere. Diskusjonen dreier seg om hva man kan lære av hendelsen. Blant de spørsmålene som nå reises er hvilken støtte som kan gis til de sivil-militære gruppene i en akutt situasjon.

Både jagerfly og ISAFs hurtige reaksjonsstyrke (QRF) ble mobilisert etter at angrepet på leiren i Maimana startet. Men det må vurderes om det tar for lang tid å nå fram til åstedet med forsterkninger når et angrep er i gang.

Vil styre unna profetdebatt

Opptøyene i Maimana ble satt i sammenheng med trykkingen av karikaturene av profeten Muhammed. I NATO er det imidlertid laber interesse for en egen diskusjon om de omstridte tegningene, selv om alliansens generalsekretær har uttalt seg om dem blant annet i et intervju med NTB.

Derimot vil angrepet på ISAF-leiren i Maimana og sikkerheten til ISAF-soldatene bli tatt opp både på NATOs rådsmøte onsdag og på NATOs uformelle forsvarsministermøte i Italia torsdag og fredag.

Under forsvarsministermøtet er det også lagt opp til en politisk dialog med middelhavslandene, og der er det naturlig å ta opp den spente situasjonen som profettegningene har utløst.