– Det er enighet om at NATO bør blir værende i Kosovo med det samme antallet styrker, sa den belgiske utenriksministeren Karel de Gucht torsdag kveld.

Da hadde EU og NATO-landenes utenriksministre blant annet diskutert Kosovos fremtid under en uformell arbeidsmiddag i Brussel i regi av det belgiske utenriksdepartementet.

Middagen var starten på et to dagers utenriksministermøte, som fortsetter på formelt nivå i NATO-hovedkvarteret fredag. Ifølge amerikanske diplomater vil det da komme en «sterk beslutning» om å bli værende i Kosovo.

Fortsatt spørsmål

NATO-ministrene har tatt inn over seg erkjennelsen av at det ikke blir noen forhandlingsløsning mellom den kosovoalbanske regjeringen og Serbia innen FN-fristen 10. desember.

Det vil igjen høyst trolig føre til at Kosovo erklærer seg uavhengig av Serbia, som den kosovoalbanske regjeringen har sagt den vil gjøre. I NATO-kretser regner med at det vil skje i midten av januar.

Til tross for at ikke alle NATO-landene nødvendigvis støtter en slik uavhengighetserklæring, var det enighet rundt bordet torsdag om fortsatt å stå på mandatet NATO har til å ta seg av sikkerheten i Kosovo.

Men hvordan NATO-styrkene ellers vil forholde seg til situasjonen er fortsatt åpent for debatt.

Holder på Iran-linje

Utenriksministrene diskuterte også Iran og landets atomprogram under middagen.

– Når det gjelder Iran er alle enige om at det ikke er noen grunn til å endre posisjon, sa de Gucht.

Dermed står politikken med å true med sanksjoner og samtidig lokke med økonomiske og politiske avtaler ved lag.

USAs etterretningsorganisasjoner offentliggjorde tidligere i uka en rapport som konkluderer med at Iran avsluttet sitt atomvåpenprogram i 2003. De understreker imidlertid også at Iran har fortsatt med å utvikle teknologi som kan bli brukt til å produsere våpen.