Ønsket fra USA og Storbritannia om å gjøre NATO til en global forsvarsallianse, med land som Japan, Australia, Sverige og Finland som partnere, får ikke gjennomslag. Frankrike har ledet motstanden mot ideen, blant annet med norsk støtte.

NATOs ISAF-styrker teller 32.000 soldater, og har ansvaret for sikkerheten i hele landet. Etter planen skulle NATOs nye innsatsstyrke (NATO Responce Force) på 25.000 mann bli erklært innsatsklar på møtet. Den skal kunne settes inn på fem dagers varsel hvor som helst i verden, men har fortsatt store mangler.

Regjeringssjefene skal også diskutere innsatsen i Kosovo. NATOs andre operasjoner, som i Darfur, blir andre tema — det samme blir forholdet til Serbia, Montenegro og Bosnia-Hercegovina.

Ingen nye medlemmer blir invitert med i alliansen på toppmøtet. Kroatia, Makedonia og Albania står først i køen. Det blir ikke gitt nye lovnader til Georgia, som ønsker seg medlemskap.

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) ble stiftet I 1949. Alliansen er bygd på prinsippet om at angrep på ett av medlemslandene er et angrep på alle.