Samtalene er en del av NATOs euroatlantiske partnerskapsråd, hvor 46 land, inkludert NATO-landene, andre europeiske land, Russland og tidligere Sovjet-stater er med.

Forumet vil invitere til en åpen debatt om de fastlåste konfliktene i Sentral-Asia og Kaukasus-området, og det vil også bli fokusert på utfordringer i Balkan, melder diplomater fra NATO.

Møtet varer i to dager, og blir ledet av NATOs generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer.