Målingene fra satellitten skal brukes til å finne svar på tre spørsmål:

Hvor mye av klimaendringene som er målt skyldes menneskeskapte utslipp og hvor mye skyldes naturlige svingninger?

Hvor stor betydning har Solen på klimaendringene? Hvor mye varierer strålingen fra solen i løpet av en dag, ett år og over flere tiår?

Solen er kilden til all energi på jorden. Samtidig er solen en stjerne med stor aktivitet som igjen fører til varierende stråling. Flere forskere har koblet klimaendringer til variasjoner i solens aktivitet. Men dette har vært kontroversielt. Andre klimaforskere har konsentrert seg om menneskeskapt aktivitet, og frykter at de naturlige klimavariasjonene kan bli en sovepute i forhold til de menneske-skapte effektene på klimaet.

Men nå satser altså NASA kraftig på å øke forståelsen av de naturlige klimavariasjonene. Satellitten Solar Radiation and Climate Experiment (SORCE) ble skutt opp sist lørdag utenfor kysten av Florida. Satellitten som koster 122 millioner dollar er utstyrt med apparater som skal registrere strålingen fra solen og hvor mye denne varierer over tid. Satellitten skal gi svar på hvor mye energi som kommer fra solen, både totalt og hvor mye UV— og røntgenstråling som sendes ut til enhver tid.

Forskerne kjenner ikke nøyaktig hvor mye strålingen fra solen varierer. Med bedre kunnskap om det, kan man få større klarhet i hvor stor innvirkning slike variasjoner har for de klimaendringer som er målt de siste 150 årene.

PÅ SOLEN JEG SER: Solen fotografert i tre ulike år. FOTO: NASA