Symptomene inkluderer smerter, tap av følelse og muskelkontroll, søvnløshet og feber. Det første tilfellet ble registrert 2. oktober, men antallet har siden økt til nærmere 100.

WHOs talskvinne Fadela Chaib sier at eksperter i Angola forsøker å finne årsakene. De har en tese om at sykdomstilfellene skyldes kontakt med en eller annen form for gift, men undersøker også om sykdom skyldes bakterier eller virus.