Det kan hende at kraften er en liten effekt som stammer fra sonden selv. Forskerne hinter imidlertid om at vi kanskje må modifisere forståelsen av gravitasjonskraften. Nasa har arbeidet med problemet i flere år, men har ikke funnet en tilfredsstillende forklaring.

— Det kan virke som sondene ikke oppfører seg i henhold til lovene for gravitasjonskraften, sier doktor John Anderson ved Nasas Jet Propulsion Laboratory ifølge BBC News.

Kraften ser ut til å virke på fire sonder spredt i Solsystemet. Ved å studere Doppler-effekten i radiosignalene fra sondene kan forskerne kartlegge banen i detalj. Doppler-effekten opptrer når et legeme som sender ut bølgesignaler beveger seg. Bølgene strekkes eller skrumpes avhengig av hastigheten objektet har i forhold til observatøren.

Pioneer 10 ble sendt mot de ytre planetene i 1972 og har kommet seg forbi Jupiter. Mysteriet er at Pioneer 10 sakker farten mer enn forutsett. Det samme skjer med Pioneer 11, som ble sendt opp i 1973. Pioneer 11 er imidlertid på den andre siden av Solsystemet, 22 milliarder kilometer fra Pioneer 10.

Galileo som er på vei til Jupiter, og Ulysses som sirkler rundt Solen, viser også tegn til den samme effekten.(Origo)