Forskere som har undersøkt en vulkansk meteoritt fra Mars sier den inneholdt betraktelig større mengder vann når den ble formet enn nå. De tror at Mars en gang hadde overflatevann, men at det nå finnes i reservoarer under overflaten.

Vann finnes ikke på overflaten fordi det fordamper fra lavaen under vulkanske utbrudd. Forskningsarbeidet, gjort ved MIT, er utført med basis i Shergotty-meteoritten, som ble funnet i India i 1865, ifølge Nature.(Origo)