De seks, som var mellom 24 og 32 år gamle, ble skutt i et angrep mot lærestedet i El Hnenfa vest for hovedstaden Alger. Ifølge regjeringstalsmenn opererer en væpnet gruppe med GIA-lederen Antar Zouabri som sjef i dette området.

Mer enn 1000 mennesker har mistet livet i politisk-religiøse voldshandlinger i Algerie hittil i år, og rundt 60 er drept bare siden begynnelsen av mai. Borgerkrigen i landet brøt ut i 1992, da de militære nektet Den islamske redningsfront FIS i å danne regjering.

(NTB)