I et brev, adressert til pave Benedikt og andre kristne ledere, sier de muslimske lederne fra forskjellige deler av verden at det å finne felles forståelse mellom verdens største religioner ikke bare kan skje gjennom høflig dialog mellom religiøse ledere.

– Hvis muslimer og kristne ikke holder fred, kan ikke verden leve i fred. Med de fryktelige våpnene i den moderne verden og muslimer og kristne sammenvevd over alt som aldri før, kan ingen side alene vinne en konflikt mellom over halve jordens befolkning, skriver de skriftlærde.

I brevet siterer de muslimske lederne fra både Koranen og Bibelen. Blant underskriverne er Algeries religionsminister Boudabellah Ghlamallah og Egypts stormufti Ali Gomaa.