• Det grenser til å oppfordre til vold når man kaller folk for rotter, sier den radikale, danske politikeren Naser Khader, om uttalelser fra imamen Abu Laban.

Laban er kjent for å ha tatt kontakt med en rekke regjeringer i Midtøsten for å få dem til å protestere mot karikaturene av profeten Muhammed.

Under fredagsbønnen langet Laban hardt ut mot Naser Khader, som er frontfigur i et nystiftet, muslimsk parti kalt Demokratiske muslimer. Angrepet var også rettet mot den nederlandske parlamentarikeren Ayaan Hirsi Ali.

– Jeg kaller dem rotter i hullet. Det er de som skaper krisen i Europa, ikke oss. Vi arbeider hardt og objektivt for alle parters interesser. Disse folkene villeder det europeiske kontinentet, sa Abu Laban.

Naser Khader har nå tatt kontakt med den danske kirkeministeren for å få vite om ordbruken får konsekvenser for Islamisk Trossamfund, som Laban representerer.

– Han er ute etter å provosere meg, og det får han ikke lov til. Når han kaller meg noe sånt, grenser det til oppfordring til vold, sier Naser Khader.

De danske sosialdemokratene har stor forståelse for at Khader velger å gå videre med saken.

– Kjedet hopper helt av når Abu Laban oppfordrer til dialog og forståelse, mens han samtidig kaller moderate muslimer for rotter, og beskylder dem for å være årsaken til krisen i Europa. Den slags kan man ikke slippe godt fra med den minste rest av troverdighet i behold, sier John Dyrby fra sosialdemokratene.

– Allah er stor, men det er Abu Laban i sannhet ikke, fortsetter Dyrby, som mener at Laban er en del av problemet rundt krisen som er oppstått etter trykkingen av Muhammed-tegningene.