Den kjente sunnimuslimske lederen Yusuf al-Qaradawi har de siste ukene kommet med uttalelser der han har hyllet Adolf Hitler for å ha straffet jødene, skriver Aftenposten.

På Al-Jazeera nylig sa Qaradawi følgende om jødeutryddelsene og Adolf Hitler:

– Gjennom historien har Allah sendt folk til jødene for å straffe dem for deres korrupsjon. Den siste straffen ble iverksatt av Hitler. Gjennom alt det han gjorde mot dem, selv om de (jødene, red.anm.) har overdrevet denne saken, klarte han å sette dem på plass. Dette var himmelsk straff for dem. Ved Allahs vilje; neste gang vil det skje gjennom de troendes (muslimenes, red.anm.) hender.

Qaradawi anses for å være en stor autoritet i islamsk teologi. Hans fjernsynssendinger fra Qatar blir sett av titall millioner mennesker over hele Midtøsten og Europa. Han er også formann for det europeiske fatwaråd som brukes av Islamsk Råd i Norge til å avgjøre viktige teologiske spørsmål, blant annet om det skal være dødsstraff for homofili.

Vil ikke kommentere

Generalsekretær i Islamsk Råd i Norge, Shoaib Sultan, opplyser at saken fortsatt ligger på fatwarådets bord og at man ikke vet når den blir avgjort. Sultan vil ikke kommentere Qaradawis uttalelser og henviser til leder for Islamsk Råd, Senaid Kobilica, som heller ikke vil kommentere, men som henviser til Basim Ghozlan, forstander i det islamske forbundet.

Ghozlan sier følgende:

– Jeg vil ikke kommentere disse uttalelsene. Jeg kjenner Qaradawi som en respektert religiøs leder, og vi følger med på hans fjernsynsprogram. Men hans politiske uttalelser vil jeg ikke kommentere.

– Grotesk

– Ingen må undervurdere betydningen av det Yusuf al-Qaradawi sier om Hitler, jødene og Holocaust, sier Lars Gule, ekspert på islam og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo.

– Uttalelsene er så groteske at de må tas opp i en bred sammenheng. Den typen uttalelser er bokstavelig talt livsfarlige fordi de kan brukes til å legitimere vold, slår Gule fast overfor Aftenposten.

Gule oppfordrer Islamsk Råd i Norge til å ta initiativ til å kaste Qaradawi ut av det europeiske fatwarådet.