Den hittil største undersøkelsen av muslimenes kår i USA inneholder både gode og dårlige nyheter, og har gitt argumenter til begge leire i den amerikanske integreringsdebatten.

Amerikanske muslimer er mer velutdannet, har gode middelklassejobber og føler seg langt mer integrert i det amerikanske samfunnet enn muslimer i Europa.

I USA klarer muslimene seg vesentlig bedre økonomisk. Kun to prosent befinner seg i lavinntektsgruppen, mens andelen lavtlønte muslimer i for eksempel Storbritannia er om lag 22 prosent.

I Frankrike og Tyskland er de tilsvarende tall 18 prosent, mens 23 prosent av muslimene i Spania har en meget lav inntekt.

De gode tegnene

To andre sterke tegn på god integrering:

Omtrent halvparten av muslimene i USA mener at muslimer som slår seg ned i landet må tilpasse seg den amerikanske levemåten. Bare 26 prosent mener at de heller bør stå utenfor til fordel for islam.

Og hele 70 prosent av muslimene tror at dersom de jobber hardt, så kommer de seg også opp og frem i samfunnet. Til sammenligning tror bare 64 prosent av andre amerikanere at hardt arbeid er veien til lykke.

Likevel mener halvparten av muslimene at USA beveger seg i feil retning,

Paradoksalt nok mener enda flere andre amerikanere at USA de siste årene har lagt en politisk kurs som er feil (61 prosent).

De mørke sidene

Men muslimenes amerikanske drøm har også mørke sider: Flertallet føler at det er blitt vanskeligere å være muslim i USA etter terrorangrepet 11. september. Mange føler seg utsatt for sjikane og et flertall mener myndighetene i større grad enn nødvendig overvåker dem.

De har fått føle amerikanernes frykt for islam på kroppen: En av tre muslimer rapporterer at de har opplevd å bli tilsnakket med skjellsord eller fysisk truet på grunn av sin tro.

Over halvparten mener det er blitt vanskeligere å være muslim, og de som har fått størst vanskeligheter er de med høyest inntekt og høyest utdannelse.

Samtidig mener en av fire unge muslimer av selvmordsbombere er en forståelig reaksjon fra den islamske verden. Mange muslimer tviler samtidig på at det var arabere som sto bak terrorangrepet mot World Trade Center i New York.

Hellig krig mot eget land

Og akkurat dette poenget bekymrer en rekke kritikere av islam. Frykten deres er at amerikanske muslimer skal ta kampen opp, og erklære hellig krig mot sitt eget land.

I Storbritannia var selvmordsbomberne i London selv britiske statsborgere. Også Spania, Marokko, Tyrkia og Indonesia har opplevd terroraksjoner utfort av sine egne lands innbyggere.

Undersøkelsen er foretatt av det uavhengige og anerkjente PEW Research Center blant 1050 muslimer. I tolkningen av resultatene legger senteret selv stor vekt på at om lag halvparten av de 2,35 millioner muslimer i USA ser seg selv først og fremst som muslimer, og deretter som amerikaner.

I for eksempel Storbritannia er fordelingen en helt annen. Her svarer fire av fem at de identifiserer selv som muslimer fremfor briter.

Og kanskje viktigst av alt: I USA har det ikke vokst frem radikaliserte islamske grupper av landets egne innbyggere, til tross frykten på den amerikanske høyresiden.

Forskerne mener de amerikanske muslimene tror på USA og den amerikanske drøm, og ikke vil gå i døden for en islamsk stat.