Flere hundre gjester deltok i innvielsen av anlegget fredag. Blant gjestene var en rekke lokalpolitikere og imamer, i tillegg til kirkeminister Bertel Haarder og integrasjonsminister Rikke Hvilshøj.

– Jeg har nettopp fått vite at gravlunden er et uttrykk for at danske muslimer gjerne vil gravlegges i sitt hjemland, Danmark. Slike ord varmer, sa Hvilshøj i sin tale.

Gravlunden dekker et område på 50.000 kvadratmeter, men kun en femdel er foreløpig klar til å tas i bruk. Den første begravelsen ble gjennomført etter innvielsesseremonien fredag.

Kasem Ahmad, leder for Dansk Islamisk Begravelsesfond, mener åpningen av gravlunden er en av de viktigste historiske begivenhetene for muslimer i Danmark.

– I dette landet er religionsfriheten garantert ved lov. Nå kommer den også til uttrykk i praksis, ved at muslimer kan ta avskjed med verden på en verdig måte som er i overensstemmelse med deres tro, sa Ahmad.

Det finnes i dag 15 danske kirkegårder med egne områder for begravelser for folk som bekjenner seg til islam. Muslimer fra alle deler av landet vil kunne gravlegges på den nye gravlunden i Brøndby.