— Når folkekravet om frihet til å danne politiske partier blir innfridd, kommer gruppen til å danne et politisk parti, skriver brorskapet på sin hjemmeside.

Muslimbrødrene har ønsket å danne et parti i mange år, men ble forhindret av lovgivningen som begrenset politisk aktivitet under tidligere president Hosni Mubaraks styre. Selv om Mubarak opprettholdt et offisielt forbud mot bevegelsen, ble den tolerert så lenge den ikke utgjorde noen reell trussel mot presidentens makt.

Militærlederne som tok over styringen etter at Mubarak gikk av fredag, sier de planlegger å overføre makten til sivile krefter og etablere et demokratisk system.

Det muslimske brorskap er en religiøs, politisk og sosial bevegelse med dype røtter i Egypts konservative muslimske miljøer.