OLAV GORSETH, NTB

Godt og vel to tusen mennesker deltok i demonstrasjonen, Det er nå fire år siden invasjonen startet, og de amerikanske protestene mot Bush-regimets krigføring er sterke. Gårsdagens markering samlet både en rekke musikere som disse dagene er på festival i Austin og lokale politikere og fredsaktivister.

Instrumenter for fred er startet av felespilleren Richard Bowden i Austin og ledes fra denne byen. Og at president Bush kommer fra Texas, la ingen demper på styrken i slagordene mot den pågående krigen. Samtidig var også demonstrasjonen en markering av motstanden mot at USA skal gå til krig mot Iran.

Røsten fra rullestolen

«Heng Bush», «Slipp Bush, ikke bomber, over Iran» var bare to eksempler på slagord mot den sittende presidenten.

Blant protestantene var også den politiske veteranen Liz Carpenter (86). Fra 1942 var hun reporter i Det hvite hus for avisen hjemme i Austin. Hun ble senere en betrodd medarbeider for president Lyndon B. Johnson og har hatt en rekke verv, utpekt av demokratiske presidenter helt frem til Bill Clinton. Hun er en profilert feminist og forfatter. Fra sin rullestol under fredsmarkeringen lørdag siterte hun Benjamin Franklin:

— Det har aldri vært en god krig. Det har aldri vært en dårlig fred.

Og imens spilte og sang demonstrantene «Oh when the troops come marching home»,,,

Marsj mot krig

Flere steder i Europa var det i går demonstrasjoner mot USAs krigføring i Irak. I Spania demonstrerte tusenvis av mennesker i flere byer. Også i Istanbul, Aten og Nikosia på Kypros ble det markerte demonstranter sin avsky for krigen.

I København marsjerte flere hundre demonstranter mot Danmarks deltakelse i krigen. Protestantene marsjerte til den amerikanske ambassaden der det ble holdt appeller og hengt opp bannere med slagord. Politiet fulgte nøye med, men demonstrasjonen gikk rolig for seg.

VETERANER OG UNGE: Fredsdemonstrasjonen i Austin samlet alle aldersgrupper, fra vete-raner fra tidligere antikrigsarbeid til de helt unge.
Roar Christiansen