President Pervez Musharraf var så godt som sikret seieren i valget, som foregikk i nasjonalforsamlingen og i landets fire regionforsamlinger lørdag. Men høyesterett kan frata ham seieren, og valgseieren er ennå ikke formelt godkjent.

Nesten 200 av de 1.170 medlemmene av nasjonalforsamlingen og regionforsamlingene har trukket seg i protest mot at Musharraf stiller til valg mens han fremdeles sitter som forsvarssjef.

Pakistansk høyesterett erklærte fredag at valget kunne gjennomføres som planlagt, men at resultatet ikke kan kunngjøres offisielt før domstolen har vurdert opposisjonens protester mot valget. Retten begynner denne behandlingen først 17. oktober, og dermed må Musharraf vente en god stund før han eventuelt kan feire gjenvalget.

Ingen konkurranse

Musharraf hadde to motkandidater i lørdagens valg, den pensjonerte dommeren Wajihuddin Ahmad og Makhdoom Amin Fahmin, nestleder i tidligere statsminister Benazir Bhuttos parti PPP.

I nasjonalforsamlingen fikk Musharraf 252 av de 257 avgitte stemmene, mens Ahmad fikk to stemmer og tre stemmer ble kjent ugyldig, opplyste valgkommissær Qazi Muhammad Farooq til forsamlingen etter stemmegivningen.

I stedet for å trekke seg fra nasjonalforsamlingen slik andre opposisjonspartier gjorde, valgte medlemmene av PPP å avstå fra å stemme, etter at Musharraf og Bhutto fredag undertegnet en forsoningsavtale som åpner for en maktdeling mellom de to.

Musharraf sikret seg også mesteparten av stemmene i de fire regionforsamlingene, ifølge tjenestemenn.

– Dette resultatet viser at folk ønsker kontinuitet i politikken, sa statsminister Shaukat Aziz til pressen.

Fra militær til sivil

Tvil om hvorvidt valgresultatet vil bli stående har ført til økt usikkerhet i Pakistan, som kan være på vei inn i en overgang fra militært til sivilt styre.

Hvis valgresultatet blir godkjent av høyesterett, har Musharraf lovet å henge fra seg militæruniformen og innlede sin nye presidentperiode som en sivil leder, åtte år etter at han kom til makten gjennom et kupp.

Det spekuleres på hvordan general Musharraf vil reagere dersom retten kommer fram til at han ikke hadde lov til å stille som kandidat til valget mens han fremdeles var forsvarssjef.

Så lenge han er forsvarssjef, kan han erklære unntakstilstand, men Musharraf har tidligere sagt at dette er alternativer han ikke kommer til å ty til.

Demonstrasjoner

Både i storbyen Karachi og i Peshawar nordvest i landet var det demonstrasjoner mot Musharraf lørdag.

I Peshawar var det sammenstøt mellom politiet og rundt 300 advokater, som satte fyr på ei Musharraf-dukke og ropte slagord mot presidenten. Demonstranter gikk også til angrep på et av politiets pansrede kjøretøyer, og politiet brukte tåregass for å spre advokater som kastet stein mot regionforsamlingen.

Også i Lahore og Quetta var det demonstrasjoner lørdag.

ASIM TANVEER
STR/PAKISTAN
MIAN KHURSHEED