Murdoch-selskapet senker ambisjonsnivået dramatisk når det gjelder å produsere førstehåndsstoff til egne internettsider. Nedskjæringen følger i kjølvannet av tilsvarende utvikling i andre deler av internettbransjen.

Internettselskaper som er avlet fram av større konserner ser dermed heller ikke ut til å forbli skjermet mot problemene som har rammet mindre dotcom-selskaper, skriver New York Times.

De fleste arbeidsplassene i Murdoch-selskapene forsvinner gjennom "naturlig avgang" i hjemmesideredaksjonene til FoxNews.com, Fox. Sports.com og Fox.com i New York og Los Angeles. Hovedkontoret til New Corporations internettavdeling, News Digital Media, skal stenge innen to måneder.

Mange av medarbeiderne fra News Digital Media vil bli overflyttet til Fox News Channel, Fox Sports Channel og Fox Television.NTB