FAO anbefaler strengere kontroll med innvandrere og turister, import av mat, herunder det som reisende tar med seg, og videre avfall fra skips— og flytrafikk.

— Alle land kan bli smittet, sa Yves Cheneau, leder av dyrehelseavdelingen og ekspert på munn- og klovsyke.

— Når vi ser på måten viruset spres på, er det klart at alle land er truet, sa han.

NTB-REUTERSRoma