Siden EØS er en avtale mellom EU og EFTA, virker det selvsagt at nye medlemsland i EU også blir med i EØS. Men CEPS påpeker at det ikke står klart i EØS-avtalen når nye EU-land skal søke om medlemskap i EØS, hvilke forhandlinger som kreves og når tiltredelsen til EØS skal skje.

Dessuten er det også uklart hva som skjer dersom en av EØS-avtalens 18 parter ikke vil godkjenne et nytt medlem i EØS — selv om det alt er godkjent som medlem av EU, påpeker CEPS.

Problemet med disse uklarhetene er at EU knapt har tid til å se nærmere på dem. EU har hendene fulle med selve utvidelsesprosessen.