Det opplyser pressetalsmann Kris Janowski hos UNHCR i Genève. UNHCR har i flere dager prøvd å arrangere et møte mellom de to lands diplomater med sikte på å finne løsning på situasjonen for flyktningene om bord på det norske skipet "Tampa".

–Et slikt møte kan finne sted i morgen, fredag, sier Janowski til NTB. Men det er på ingen måte sikkert.

At det er så vanskelig å få i stand et slikt møte, forklarer Janowski med at situasjonen som er oppstått er meget komplisert. Etter det NTB kjenner til, har både Norge og Indonesia sagt seg villig til et slikt møte, mens Australia til nå har motsatt seg det.