Oppdagelsen ble gjort ved hjelp av teleskoper på jorden, og senere bekreftet av instrumenter på Den europeiske romfartorganisasjonens fartøy Mars Express.

Metan kan holde seg i Mars-atmosfæren i bare kort tid, så forskerne mener det kommer konstant påfyll.

At gassen er der, kan forklares på to måter:

  • Den kan ha kommet fra aktive vulkaner på planeten, men ingen er hittil blitt funnet.
  • Den kan ha blitt skapt av levende organismer vi ennå ikke kjenner til.

Les mer om saken på BBC.com.