Eksperter gransker nå om det har vært ytterligere en radioaktiv lekkasje fra kjernekraftverket på grunn av skjelvet, som kostet minst ni personer livet og skadet tusener av andre. 12.000 mennesker er evakuert etter skjelvet.

Veltet

Beholderne som veltet på verdens største kjernekraftverk ble funnet tirsdag. Flere av dem hadde mistet dekselet.

– Noen av beholderne, vi vet ikke eksakt hvor mange, ble funnet åpne, sier Shoji Iida, en talsmann for myndighetene i landsbyen Kariwa utenfor Kashiwazaki.

– Forholdene på området er under etterforskning, legger han til.

Tvil om sikkerhet

Svart røyk steg opp fra kjernekraftverket etter at det kraftige jordskjelvet, målt til 6,8 på Richters skala, rammet Niigata-provinsen i Japan mandag.

I flere timer brant det i en transformatorstasjon ved kjernekraftverket.

Mindre mengder radioaktivt kjølevann lekket ut av en av reaktorene etter skjelvet, men det radioaktive innholdet i vannet var lavere enn sikkerhetsnivået og skal ikke ha utgjort noen fare for omgivelsene, ble det opplyst.

Men lekkasjene utløser ytterligere tvil om sikkerheten er godt nok ivaretatt ved Japans kjernekraftverk. Japan rammes av 20 prosent av alle verdens jordskjelv.

Driften stanset

Tokyo Electric får ikke lov til å gjenoppta driften ved kjernekraftverket Kashiwazaki-Kariwa foreløpig.

– Jeg mener at kjernekraftverkene bare kan drives dersom folket har tiltro til sikkerheten, sier statsminister Shinzo Abe.

Japan får en tredel av sin energi fra landets mange kjernekraftverk. Dagens standarder i landet krever at kjernekraftverkene er bygget for å tåle jordskjelv som måler opp til 6,5 på Richters skala. Men Japan har med jevne mellomrom blitt rammet av langt kraftigere skjelv.

En gjennomgang av sikkerheten som ble innledet i fjor har som mål å øke sikkerheten slik at reaktorene kan tåle jordskjelv som måler opp til 6,9 på Richters skala, ifølge jordskjelvingeniør Masanori Hamada, ved Waseda universitetet i Tokyo.

– Vi blir nå nødt til å øke sikkerhetsnivået på kjernekraftverkene for å møte den nye situasjonen, sier Hamada.

Frykter jordskred

Mer enn 12.000 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssentre nordvest i Japan etter det kraftige jordskjelvet. Vann-, gass-, og elektrisitetstilgangen i Kashiwazaki-området er ødelagt. Men det er røyken fra kjernekraftverket som har skapt størst redsel.

– Skrekkscenarioet er om det skulle hadde skjedd en alvorlig ulykke ved kjernekraftverket. Jeg håper de forteller sannheten når de sier at det ikke var noe problem, sier Takumi Nakata (38), en lærer som måtte tilbringe natten i et evakueringssenter etter mandagens skjelv.

Ni personer mistet livet og mer enn 1.000 ble skadd i skjelvet. 342 hus ble ødelagt bare i Niigata-provinsen. Det er uklart når folk kan dra tilbake til hjemmene sine.

– Skadene er større en ventet, sier borgermester i Kashiwazaki, Hiroshi Kaeda.

Etter det kraftige skjelvet mandag morgen, har flere etterskjelv rammet Japan. Nå frykter landet også for jordskred, på grunn av det våte været som er ventet.