– I en leir vi besøkte i går var det 55 tilfeller av diaré, og vi tror det kan være flere hundre som lider av diaré i andre leirer, sa WHO-arbeideren Rachel Lavy i den regionale hovedstaden Mushaffarabad onsdag.

– Akutt vannholdig diaré er vanlig ved kolera. Kolera er dermed én av sykdommene det kan være snakk om, sa Lavy, men la til at flere andre sykdommer som blir overført gjennom vann, kan føre til lignende typer diaré.

Akutt diaré kan være dødelig om det ikke behandles raskt og effektivt, ifølge Lavy. Effektiv behandling krever store mengder rent vann, isolasjon og gode hygieniske forhold.

Nærmere 74.000 mennesker er bekreftet døde i Pakistan etter jordskjelvet 8. oktober. I tillegg er mer enn 1.300 mennesker døde i den indiske delen av Kashmir.