— Som et resultat av overvåkingsprogrammet i Finland, har vi nå gjort et funn som kan være et tilfelle av fuglevirus i en måke, sier jord- og skogbruksdepartementet i en uttalelse.

— Undersøkelsene pågår fortsatt og et endelig resultat vil foreligge om tre uker, skriver departementet.

Frykt for et verdensomspennende utbrudd har økt siden det nylig ble påvist at fugleviruset har spredd seg fra Asia til Ural-regionen i Russland. Verdens helseorganisasjon (WHO) har anmodet ulike lands regjeringer om å kjøpe inn medisiner som en forberedelse på en mulig ytterligere spredning av sykdommen.

Representanter for EU-kommisjonen og veterinæreksperter fra de 25 EU-landene ble denne uka enige om å øke overvåkingen fordi høstens trekkfugler fra Sibir risikerer å spre fugleinfluensa.

— Det ble oppnådd enighet om at det er grunn til alvorlig bekymring, het det i en uttalelse etter et møte i Brussel torsdag.