På et møte i Brussel mandag gjorde EU-ministrene det også gjort det klart at Saudi-Arabias regjering risikerer straffetiltak fra Verdens handelsorganisasjon WTO, hvis den støtter boikott av danske produkter.

EU vil ikke godta en boikott i protest mot danske karikaturer av profeten Muhammed.

Enkelte kjøpmenn i regionen rundt Persiabukta har fjernet danske varer fra sine hyller etter at Jyllands-Posten trykket karikaturtegninger av profeten. Mandag sa en talsmann for EU-kommisjonen i Brussel at dette ikke kan godtas. Også den kristne, norske avisen Magazinet har trykket bildene.

— En boikott av Danmark vil være en boikott av hele EU, understreket talsmannen. Han tilføyde at EUs handelskommissær Peter Mandelson allerede har drøftet saken med representanter for Saudi-Arabias regjering.

Brente flagg

Væpnede menn demonstrerte mandag utenfor EUs kontorer i Gaza by, der de satte fyr på et norsk og et dansk flagg. Et døgn tidligere krevde den sekulære, væpnede gruppen al-Aqsa-martyrenes brigader at alle dansker og svensker kommer seg ut i løpet av tre dager.

— Dette er ganske oppsiktsvekkende, sier Norsk Folkehjelps representant i Gaza, Gudrun Bertinussen, som mandag forlot området.

Folkehjelpa i Gaza fikk et brev for en uke siden fra en lokal organisasjon som skrev at den var sjokkert og overrasket over at nordmenn kunne delta i provokasjoner mot islam, forteller Bertinussen. – Nordmenn har ellers stor tillit på Gazastripen, legger hun til.

Hun synes det er leit at kristne har provosert muslimer ved å tegne Muhammed.

Tegningene av profeten Muhammed er også blitt gjengitt i den norske, kristne publikasjonen Magazinet, noe den norske regjeringen allerede har beklaget.

Trusler

Truslene mot nordiske borgere i Gaza er foreløpig siste runde i den langvarige striden som ble utløst av Muhammed-karikaturene i Jyllands-Posten 30. september i fjor. Libya har besluttet å stenge ambassaden i Danmark.

Avgjørelsen har sammenheng med danske mediers fornærmelser mot profeten, og danske myndigheters manglende reaksjon mot tegningene, heter det.

Den arabiske liga og Den islamske konferanseorganisasjon vil be FNs hovedforsamling vedta en resolusjon som forbyr angrep på religiøse oppfatninger. De ønsker at resolusjonen skal åpne for sanksjoner mot land som ikke følger påbudet.

Den store egyptiske organisasjonen Muslimsk brorskap sluttet seg mandag til kravet om boikott av danske og norske varer.

Stenger meieri

Det danske-svenske meierikonsernet Arla har stengt sitt store meieri i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh etter at produktene er rammet av boikott over store deler av Midtøsten.

— Vi har 800 medarbeidere i Saudi-Arabia, og det er ingen vits i å fortsette produksjonen når vi ikke kan selge produktene, sier Arlas kommunikasjonssjef Astrid Gade Nielsen.

Saken er også i ferd med å utvikle seg til et innenrikspolitisk problem for Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen. Opposisjonen krever at han kommer på banen og forklarer at den danske regjeringen ikke har noe ønske om å fornærme eller krenke muslimer og islam.

Sosialdemokratene mener at statsministeren snarest må ha et møte med arabiske lands ambassadører i Danmark.

Clinton

USAs ekspresident Bill Clinton har også engasjert seg i saken. Han fordømmer karikaturene av profeten og sammenligner fordommene mot muslimer med antisemittisme.

Clinton mener at de tolv tegningene, som har vært på trykk i danske, norske og svenske medier, er helt grusomme.

Danske muslimers protest mot Jyllands-Posten Muhammed-tegninger er langt fra så omfattende som talsmennene sier, mener danske aviser.

Både antall foreninger og foreningenes medlemstall er diktet opp i protesten danske muslimer har brukt som utgangspunkt for aksjonen mot Jyllands-Posten, skriver flere aviser.

Scanpix
Scanpix