THOMAS HEINE

Kairo

Foreløpige, uoffisielle tall fra valgkommisjonen i går etterlot ingen tvil om at Mubaraks ventede storseier var i hus etter onsdagens presidentvalg. Dette valget var det første i Egypt med flere kandidater.

En representant for valgkommisjonen fortalte mot løfte om anonymitet at Mubarak hadde fått vel 70 prosent av stemmene etter at mer enn halvparten av stemmene var talt opp. Langt etter fulgte de forventede hovedrivalene, Ayman Nour og Noman Gomaa. Et offisielt resultat ventes i løpet av dagen i dag.

Nour, den mest regime-kritiske av de ni kandidatene i presidentvalget, krevde omvalg som følge av de mange uregelmessighetene på valgdagen, men den sentrale valgkommisjonen svarte i går kveld blankt nei.

«Rimelig fair»

Samtidig poengterer flere uavhengige grupper av observatører at selv om det var tallrike problemer på valgdagen, var det trolig det mest oversiktlige og relativt demokratiske valget i landet siden militærkuppet mot kong Farouk i 1952.

— For første gang har vi hatt et valg der sikkerhetsstyrkene holdt seg i bakgrunnen og unnlot å påvirke selve valgprosessen. Det er en viktig og positiv utvikling, sa Zakaria Azmi, formann for den egyptiske Dommerklubben. Den betraktes som en relativt uavhengig og troverdig institusjon i det egyptiske samfunnet, og medlemmene var blant de offisielle observatørene ved av valget.

Han betegnet valget som rimelig fair og demokratisk - i motsetning til den «tvers gjennom skandaløse» folkeavstemningen i mai om en grunnlovsendring som åpnet for et valg med flere kandidater.

Manglende lister

I tidligere valg har sikkerhetsstyrkene vært til stede i valglokalene, sjenert velgere, holdt opposisjonsvelgere vekke og overtatt deler av valgprosessen fra dommerne, med de muligheter det har gitt for valgfusk.

At det ikke skjedde denne gangen, ble også fremhevet av lederne for to gruppene av uavhengige observatører, den Egyptiske Organisasjonen for Menneskerettigheter, EOHR, samt folkebevegelsen Shayfeencom («Vi kan se dere»).

— Det var mange problemer og uregelmessigheter på valgdagen, men vi har ingen rapporter om den formen for offisiell trakkassering og stemmefusk som har vært vanlig tidligere, sa Hafez Abu Saeda, generalsekretær for EOHR.

Blant problemene var bl.a. svært mangelfulle velgerlister, noe som hindret mange velgere i å stemme, transport av Mubarak-velgere med offentlige transportmidler, Mubarak-manifestasjoner like utenfor mange av valglokalene, manglende mulighet for hemmelig valg en del steder og tilfeller der fingerblekk, som skulle hindre folk i å stemme flere ganger ikke fantes eller lett kunne vaskes av.