PIERRE COLLIGNON

JESPER KONGSTAD

Hvis USAs president George W. Bush med sin tale i Brussel i går ønsket å lansere vestlige demokratiers prosjekt for et nytt århundre, var det ikke lett å merke historiens vingesus.

En kald vind blåste over tomme, avsperrete Brussel-gater rundt den gamle selskapssalen Concert Noble da presidenten holdt sin tale for en nøye utvalgt skare av diplomater og eksperter. Alminnelige belgiere ble holdt på lang avstand mens George W. Bush forsøkte å innrullere Europa i sitt prosjekt om spredning av frihet i den muslimske verden, som han lanserte allerede under sin innsettelsestale for en måned siden.

Dro hver til sitt

Etterpå var det påfallende taushet i EUs politiske hovedstad. EU-landenes utenriksministere var samlet et par kilometer unna i toppmøtebygningen hvor George W. Bush er ventet i dag. Men det var ikke den vanlige rekken av pressekonferanser. De fleste utenriksministrene skyndte seg hjem til sine hoteller.

Timothy Garton Ash, anerkjente britisk historiker, sto igjen i konsertsalen og følte at det var for lite nytt i Bush' budskaper. Bush erklærte seg riktignok som tilhenger av et sterkt Europa, men han talte for lite om europeisk integrasjon og for mye om sin egen politiske dagsorden, mente Timothy Garton Ash.

— Jeg tror ikke han vil overbevise særlig mange europeere. Det er imidlertid ingen tvil om at Bush' besøk har overbevist europeiske ledere om at det nå må satses på samarbeid, sa Garton Ash.

Det er ikke uten bekymring EU-lederne lytter til Bush' globale frihetsprosjekt. I går pekte den amerikanske presidenten på Saudi-Arabia og Egypt og utfordret makthaverne i begge land til å gjennomføre demokratiske reformer. Samme budskap gikk til Syria og prestestyret i Iran, og selv om ingen kan stille seg opp og argumentere imot demokrati, er det i EU utbredt bekymring for at USA presser for hardt på.

Forventet buskap

Budskapet til Iran var som forventet.

— Iran må slutte å finansiere terror og må ikke utvikle atomvåpen, sa Bush, og la advarende til at han holder alle muligheter åpne, også bruk av militær makt.

— Men Iran er forskjellig fra Irak, og vi er i diplomatiets tidlige fase, sa Bush.

Han understreket at USA samarbeider med EU-trioen Storbritannia, Frankrike og Tyskland, som har forsøkt å forhandle med iranerne, men han kom ikke med noen konkrete bidrag til forhandlingene, slik europeerne ønsker.

Vil videre

Situasjonen i Irak utløser nærmest panikk i Jordan og Egypt, sa EUs utenrikspolitiske sjef, Javier Solana, advarende i et intervju i går med avisen Herald Tribune. De fleste EU-land er likevel oppsatt på å få Bush' besøk til å likne en suksess, og det luxembourgske EU-formannskapet har sendt ut retningslinjer om hvordan toppmøtet med USAs president skal selges til mediene. «Budskapene må speile de tre store målsettingene for møtet 22. februar: Forbedre det transatlantiske klimaet, presentere EU som en sterk aktør og troverdig partner for USA - og få frem dagens store saker,» lyder oppskriften.

Unngikk stridstemaene

George W. Bush unngikk flere av de alvorligste konflikttemaene i sin tale i går, f.eks. spørsmålet om våpeneksport til Kina. Men den amerikanske presidenten kom inn på striden om global oppvarming, der EU lenge har kritisert USA for å stå utenfor Kyoto-protokollen.

Bush oppfordret til samarbeid om forskning på renere teknologier, som kan begrense forurensningen på lengre sikt - men forslaget ble avvist som utilstrekkelig av EUs miljøkommissær, Stavros Dimas.

— Teknologi er viktig, og EU vil gjerne ha fremskritt på det området, men det er ikke nok til å bekjempe klimaendringene. Det trengs handling nå, sa Stavros Dimas.

I dag deltar Bush i både NATO-toppmøtet og et EU-toppmøte i Brussel, og her vil 25 europeiske stats- og regjeringssjefer gjøre alt for å unngå konflikt.

SJARMOFFENSIV: President George W. Bush hilser på tilhørere etter sin tale i Concert Noble i Brussel.<br/> FOTO: KEVIN LAMARQUE, REUTERS