Beograd-advokaten Zdenko Tomanovic tilbrakte over to timer sammen med Milosevic i varetektsfengslet i Scheveningen. Milosevic har ennå ikke informert domstolen om hvem han vil ha med seg i retten. Det kan bety at han vil føre sitt eget forsvar. ý Vi anbefaler det ikke, sa domstolens talsmann, Jim Landale. Presser ikke En annen talsmann for domstolen, Christian Chartier, var sikrere på at Milosevic vil stille alene når tiltalen leses opp klokka 10 tirsdag formiddag.Møtet med advokat Tomanovic var mer som en samtale med en venn, sa leder av domstolens juridiske avdeling, Christian Rohde.ý Vi kommer ikke til å tvinge noen advokat på ham, sa Rohde.Hvis Milosevic velger å føre ordet alene, betyr det trolig at han velger en rent politisk tilnærming til domstolen. Han anser den for å være et instrument for NATO og han anerkjenner den ikke. Formalia Framstillingen for FNs krigsforbryterdomstol skjer først og fremst av formelle grunner.Den erfarne britiske dommer Richard May er rettens administrator. Han vil be Milosevic bekrefte navn, fødselsdato og adresse.Milosevic vil få opplest hele tiltalen mot seg, og dommeren vil forhøre seg om hans helsesituasjon og soningsforhold. Milosevic vil bli bedt om å si seg skyldig eller ikke skyldig i tiltalen, og dommeren vil trolig gi ham anledning til å kommentere sin egen situasjon.ý Det blir psykologisk en svært interessant situasjon, sier en kilde med tilknytning til krigsforbryterdomstolens aktorat til NTB. Del Ponte Krigsforbryterdomstolens sjefaktor, Carla Del Ponte, vil selv representere aktoratet i det første rettsmøtet. Også det er svært spesielt. Vanligvis er det en underordnet representant for aktoratet som representerer ved det første, formelle rettsmøtet.Hele seansen kan ta fra en halv time til flere timer, alt avhengig av hvordan Milosevic opptrer, men det blir ingen bevisførsel i det første rettsmøtet. Anerkjenner ikke Hvis Milosevic ikke vil svare på spørsmålet om skyld, går det 30 dager før tiltaltes taushet i henhold til domstolens regler tolkes som «ikke skyldig», og de rettslige formaliteter fortsetter fram mot en rettssak.Dommerne pleier å gi de tiltalte anledning til å si noen ord om situasjonen de befinner seg i, og det kan være at Milosevic vil bruke anledningen.Dommer Richard May er kjent som en myndig administrator, men må tirsdag verken opptre for tøft eller for mildt. Likevel er det ikke ventet at han vil gi Milosevic mye rom til propagandatale. Situasjonen kan derfor oppstå hvor dommeren vil beordre Milosevic til å avslutte og sette seg.Rettsmøtet filmes av krigsforbryterdomstolens eget TV-mannskap, og det er ventet at en rekke av verdens største fjernsynsselskaper sender rettsmøtet på direkten. Internasjonale vitner Milosevics forsvarere har allerede sagt at de vil innkalle flere av de internasjonale forhandlerne som hadde kontakt med Milosevic i årene med krig i Kroatia, Bosnia og Kosovo når rettssaken begynner om minimum åtte måneder.Hensikten er å vise at de internasjonale representantene aksepterte Milosevic som en nødvendig «sterk mann» på Balkan, alle hans krigshandlinger til tross.Blant navnene som er nevnt konkret er britene Lord Carrington, Douglas Hurd og Lord Owen. Amerikaneren Richard Holbrooke er også trukket frem.

SELVFORSVAR: Slobodan Milosevic har ennå ikke informert domstolen om han vil ha med seg noen i retten. Det tyder på at han vil føre sitt eget forsvar.