Lørdag 1. juli: Miljøpolitikk: Sverige viser vei.

Søndag 2. juli: Matproduksjon: Norske bønder er Nordens minst effektive.

Mandag 3. juli: Innvandring: Danmark strammer inn

Tirsdag 4. juli: Ny teknologi: Gratis bredbånd i Finland.

I dag: Økonomisk vekst: Islandsk økonomi vokser dobbel så raskt som den norske.

Torsdag 6. juli: Velferdsreformer: Danmark hever pensjonsalderen.

Fredag 7. juli: Arbeidsliv: Islendingene jobber 500 timer mer enn nordmenn.