Kvaliteten på vannet er synkende og vannmengden synker meget raskt, viser undersøkelser som er gjort, ifølge den offisielle, engelskspråklige avisen China Daily.

En nylig undersøkelse viser at 60 av 514 elver gikk tørre deler av tiden i år 2000. Vannmengden i innsjøene som ble undersøkt, sank med 14 prosent. Kvaliteten i 25 prosent av vannkildene var så dårlig at vannet ikke kunne brukes som drikkevann.

Kinas viseminister for vannressurser, Zhao Haohui, sa i mars at 360 millioner kinesere bosatt på landet mangler rent drikkevann, mens mange byer allerede har en kronisk mangel.

Vannmangelen vil trolig fortsette å forverre seg fram mot år 2030. Forurensing og økonomisk vekst vil både øke forbruket og forurensingen, mens Kinas befolkning vokser til 1,6 milliarder.