De foreløpige tallene ble nettopp of-fentliggjort, etter at rundt 199.000 stem-mer var talt opp. Blant disse velgerne, har 68,4 prosent stemt ja og 31,6 prosent nei.

I alt har om lag 863.000 estere stemme-rett, og foreløpige tall tyder på ganske høy valgdeltakelse.

Nei-siden på Estland har allerede sendt ut en pressemelding der den erkjenner ja-seier, men mener det må komme en ny folkeavstemning senere. Årsaken er at den mener Estlands grunnlov hindrer EU-medlemskap og at denne grunnloven eventuelt må endres i en egen folkeav-stemning.