Etter hvert som stadig flere av stemmene etter søndagens valg ble telt opp, tydet alt på at Tusk og hans sentrumsparti vil beholde regjeringsmakten i Polen. Det er første gang siden kommunistregimets fall i 1989 at en polsk regjering får fornyet tillit fra velgerne.

— De neste fire årene vil bli enda mer utfordrende fordi vi blir nødt til å jobbe dobbelt så hardt og dobbelt så raskt, sa Tusk til sine støttespillere etter valget.

- Gode nyheter

Foreløpige valgresultater tyder på at Tusks parti Borgerplattformen (PO) sammen med koalisjonspartneren Polens folkeparti (PSL) vil få nok representanter i nasjonalforsamlingen til å fortsette samarbeidet.

Gjenvalget av Tusk vil også bli tatt godt imot i finansmarkedene.

— For markedene er dette veldig gode nyheter. Investorene var redde for en koalisjon bestående av tre partier, sier Ernest Pytlarczyk, sjeføkonom ved BRE Bank.

Da 64 prosent av stemmene var telt opp, ledet Borgerplattformen med 37,5 prosent, mens Polens folkeparti hadde fått 9,5 prosent av stemmene. Tusks utfordrer Jaroslaw Kaczynski og hans høyreorienterte Lov- og rettferdighetsparti har fått rundt 30 prosent av stemmene.

Valgdagsmåling

Takket være samarbeidet med Polens folkeparti rår Tusks parti i dag over 240 av de totalt 460 setene i nasjonalforsamlingen.

Dersom prognosen etter at 64 prosent av stemmene var telt opp slår til, vil dagens regjeringskoalisjon få 233 plasser.

Statsministeren var raskt ute med å takke velgerne etter at de første resultatene fra valget forelå.

— Jeg vil takke alle som stemte på oss og alle som ikke gjorde det, fordi vi vil være sammen om ansvaret for Polen de neste fire årene, sa han.

Økonomi og helse

Finanskrisen og helsereform har vært de to største temaene under valgkampen. Tusk har lansert seg som en leder som vil sørge for at Polen fortsatt vil nyte godt av EUs støtteordninger, slik at landet kan bygge opp sin infrastruktur.

Mange velgere sluttet trolig opp om Tusk av frykt for at Kaczynski skulle komme til makten. Han tonet rett nok ned sin retorikk mot EU i valgkampen, men mener likevel at Polen bør innta en tøffere holdning til omverdenen, det være seg Brussel, Berlin eller Moskva.