Saligkåring, eller beatifisering, er ett skritt på veien mot å bli kanonisert i den katolske kirken. Normalt går det minst 25 år etter et menneskes død før det kan bli beatifisert. Men ifølge erkebiskopen av Calcutta, som er med i en kommisjon som utreder spørsmålet, kommer paven til å gjøre et unntak for den barmhjertige, albanskfødte nonnen.

100 vitnesbyrd — Hun var en spesiell person, sier han.

Det skal være samlet inn over 100 vitnesbyrd om mirakler i Mor Teresas kjølvann. Mor Teresa var kjent som "Slummens helgen", og viet hele livet sitt til Calcuttas fattige. Hun døde i 1997, 87 år gammel. NTB

MIRAKLER: Det skal være samlet inn over 100 vitnesbyrd om mirakler i Mor Teresas kjølvann.