–55,4 prosent av borgerne stemte for et uavhengig Montenegro, mens 44,6 prosent stemte for den nåværende staten, sa lederen for valgkommisjonen, Frantisek Lipka. Valgoppslutningen var på 86,3 prosent.

Det gjenstår fortsatt å telle opp 25.000 stemmer, men disse vil ikke kunne endre resultatet.

Montenegros uavhengighet setter en endelig sluttstrek for det tidligere Jugoslavia som tidligere besto av seks republikker.

Bosnia, Kroatia, Makedonia og Slovenia har tidligere forlatt den føderale staten.