Møller ønsker å drøfte saken i et forsøk på å senke konfliktnivået etter at karikaturene ble trykket, ifølge en talsmann for OIC. Ledelsen i den flernasjonale, islamske organisasjonen er positive til forslaget, og har sagt ja til å møte Møller ved OICs hovedkvarter i Jeddah i Saudi-Arabia.

OIC har tidligere kritisert den danske regjeringen for ikke å ha fordømt trykkingen av karikaturene i avisa Jyllands-Posten.

Søndag ba den danske utenriksministeren om hjelp fra arabiske ledere for å hindre at situasjonen forverres ytterligere.

– Den danske regjeringen oppfordrer alle leder, politiske og religiøse, i de berørte landene til å be sine innbyggere om å forbli rolige og å avstå fra vold, sa Møller under en pressekonferanse.

I henhold til islam skal verken Muhammed eller de tidligere profetene gjengis på bilder. Vel så viktig for de sterke reaksjonene i den muslimske verden er trolig utformingen av enkelte av tegningene.

Flere av dem knytter Muhammed til terrorisme, og en av tegningene framstiller profeten med en turban formet som en bombe.