Milliardpakken har som mål å redusere fattigdommen i det som fra nyttår blir EUs nye naboland som følge av at Romania trer inn i Unionen. Beløpet er over dobbelt så stort som landets nasjonalbudsjett.

– Dette er et historisk øyeblikk for Moldova, sier utenriksminister Vasilij Tarlev. – Det overgår alt vi har sett, fra enhver utenlandsk aktør, de siste 15 årene, fortsatte han.

Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) skal stå for deler av finansieringen.

Moldova regnes på mange måter som Europas fattigste land. På grunn av den store fattigdommen har opptil en tredel av landets arbeidsføre befolkning valgt å arbeide i andre land slik at de kan sende penger hjem for å forsørge familien. Mange har betalt store beløp til menneskesmuglere og oppholder seg ulovlig i andre land.

Pengene fra EU skal gå til å reformere rettsvesenet og politiske organer, samt til utdanning, helsevesen og infrastruktur som energitilførsel og transport. De skal også støtte etablering av små bedrifter, samt gi et løft til landets store jordbrukssektor.