Funnene, som er publisert i tidsskriftet Nature, bygger på nye analyser av fossile tenner fra Italia og et kjevebein gravd opp i Sør-England for 85 år siden.

Tidligere har de italienske fossilene blitt klassifisert som tilhørende neandertalere, men etter at forskere rekonstruerte tennene med såkalt røntgenbasert mikrotomografi ser det ut til at fossilene mest sannsynlig stammer fra vår egen art, homo sapiens.

Det engelske kjevebeinet har også vist seg å stamme fra et moderne menneske.

Datering av fossiler som ble funnet sammen med kjeven i England, avslører at den er 41.000 til 44.000 år gammel. Tennene fra Italia er enda eldre, 43.000 til 45.000 år gamle.

Dersom resultatene av funnene viser seg å være riktige, er dette de eldste, kjente sporene av moderne mennesker i Europa.

Funnene innebærer at moderne mennesker innvandret til Europa minst 4000 år tidligere enn hva man før har antatt.

IKKE ALENE: I tusener av år delte vi Europa med en annen menneskeart, neandertalerne. Bildet viser en rekonstruksjon av et neandertalerbarn.