NIELS JÜRGENSEN

Mishandling og fysiske overgrep kostet i første halvdel av 2004 25 russiske soldater livet. 109 begikk i samme periode selvmord som direkte følge av overgrep og mobbing.

Det er de offisielle tall fra den russiske, militære sjefanklager, Aleksandr Savenkov. Militære eksperter og menneskerettsorganisasjoner mener at tallet på dødsfall blant vernepliktige i den russiske hæren er større, siden militærets offisielle statistikker kun bygger på saker som når frem til rettsinstansene.

I de første ni månedene av 2004 har det falt 3200 dommer, 400 mot offiserer, opplyste sjefanklageren. I tillegg til dødsfallene og fysiske skader mange påføres, forlater tusenvis av unge menn hvert år hæren etter to års verneplikt med varige psykiske skader. Uteblivelser fra tjeneste og desertering er vanlig.

Hæren og Tsjetsjenia ...

«Det er to steder i Russland der folk dør praktisk talt daglig: I Tsjetsjenia og i hæren,» sa nestformann for Human Wrights Watch' russiske avdeling, Aleksandr Petrov, da den amerikansk-baserte organisasjonen denne uken la frem en 86 sider lang rapport om forholdene i den russiske hær. Første års vernepliktige utsettes for systematisk ydmykelse, fysiske overgrep og mobbing fra særlig eldre vernepliktige, hvilket driver mange til selvmord og tusener til å desertere, heter det i rapporten. Vernepliktige som har vært utsatt for overgrep, retter sin «hevn» mot nye rekrutter når de selv er i vernepliktens andre år, hvilket skaper en endeløs hevnsirkel, fastslår Human Rights Watch, som også mener at problemene er økende.

«Det er et stort menneskelig problem — et av de største Russland har,» sier en ledende medarbeider i Human Rights Watch, Diederik Lohman. «De blir nektet skikkelig mat og legehjelp, de får stadig bank - hvor effektiv kan en slik hær være?»

Rapporten fastslår at forholdene i stor utstrekning skyldes offiserenes likegyldighet. De er dårlig betalt og demoraliserte og velger å vende det blinde øyet mot overgrepene. Av og til oppfordrer de rett ut eldre vernepliktige til å begå overgrep mot de nye i et forsøk på å bevare disiplinen. Fenomenet kalles «dedovsjtjina» - bestefedrenes lov, økenavnet for andre vernepliktsår.

Billig arbeidskraft

Foreningen av Soldatmødrenes organisasjoner i Moskva, som i årevis har kjempet for å bedre forholdene på bakgrunn av situasjonen i Tsjetsjenia, mener at den - sammenliknet med Vesten - svært lange vernepliktstiden bare beholdes for at de vernepliktige kan fungere som billig arbeidskraft dels for staten dels for de enkelte militærkommandantene rundt om i landet.

Forholdene i den russiske - og tidligere den sovjetiske - hær har i årevis vært gjenstand for russiske og utenlandske menneskerettighetsorganisasjoners kritikk. Historier om mishandlinger og ydmykelser av vernepliktige og regulære drap, begått av soldatkamerater eller offiserer, samt utallige selvmord er jevnlig kommet ut. Hærens moral led alvorlig skade ved den katastrofale krigen i Afghanistan på slutten av 1970-årene og de to brutale krigene mot opprørerne i Tsjetsjenia i 1990-årene, og det har kraftig forverret forholdene i hæren.

Kjøper seg fri

Unge menn og deres foreldre gjør alt de kan for å omgå verneplikten, dels på grunn av forholdene i hæren dels på grund av utsikten til mulig militærtjeneste i Tsjetsjenia. Det gjøres på flere måter og det går under betegnelsen «otkositj». Man «samler» på sykdommer - virkelige eller påståtte ved hjelp av falske dokumenter som kan skaffes mot betaling. Har foreldrene råd, er bestikkelse av myndighetspersoner en mulighet. Det kan koste opp mot 30.000 kroner og mange foreldre starter år i forveien å spare til en bestikkelse som kan redde deres sønn fra å avtjene sin verneplikt.

De 800.000 vernepliktige rekrutteres derfor fortrinnsvis fra sosialt dårlig stilte familier, hvilket ikke gjør problemene mindre. Og dels på grunn av pengemangel, dels på grunn av de store avstandene, har mange soldater ikke mulighet for å dra hjem på perm i hele tjenestetiden. I to år kan foreldre og sønner derfor være så godt som uvitende om hverandres skjebne. I et av de mer groteske tilfellene fant et foreldrepar etter to år ut at sønnen deres aldri hadde dukket opp ved enheten han skulle ha avtjent verneplikten. De hadde i hele perioden fått vite at han stadig var overført mellom forskjellige militære enheter.

<b>STAKKARS STORE STERKE KARER:</b> Russiske soldater er utsatt for ydmykelser og mobbing under avtjening av verneplikten. Tjeneste i Tsjetsjenia er spesielt ille.<p/> ARKIVFOTO: VLADIMIR SUVOROV, REUTERS