— Jeg vil ikke ha et eneste ord av den tiltalen lest opp for meg, sa Mladic da han fredag formiddag møtte til sitt første rettsmøte i Den internasjonale krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia. (ICTY) i Haag.

Han lyttet likevel oppmerksomt da dommeren Alphons Orie leste opp et sammendrag av den 37 sider lange tiltalen, som består av elleve punkter.

Men da dommeren var ferdig med opplesningen, ønsket Mladic verken å erklære seg skyldig eller ikke skyldig. Han insisterte i stedet på at han trengte mer tid til å sette seg inn i tiltalen.

- Forferdelig ord

— Jeg ønsker å lese dette, og jeg trenger mer tid enn en måned. Jeg har aldri hørt disse forferdelig ordene før, og jeg kan ikke forstå at det er slik, sa Mladic, som kalte anklagene for forkastelige.

Dommeren besluttet deretter at Mladic skulle få mer betenkningstid og satte neste rettsmøte til 4. juli.

Allerede før dommeren begynte å lese opp tiltalen, insisterte Mladic på at han trenger mer tid til å sette seg inn i saksdokumentene. Den bosnisk-serbiske generalen sa også at han vil ha et skikkelig forsvar før han undertegner på noe som helst.

— Jeg kjenner ikke denne advokaten, jeg vil ha et skikkelig forsvar, sa Mladic om den serbiske advokaten Aleksandr Aleksic, som er oppnevnt av domstolen for å sikre Mladics forsvar under det første rettsmøtet.

Rolig og fattet

Mladic forholdt seg rolig og fattet i retten. Han lyttet til dommeren og svarte på spørsmålene som ble stilt. Men han fremsto også som en mann med sterke aversjoner mot rettsprosessen mot ham.

Han fremholdt blant annet at helsen hans er dårlig, og at han trenger minst to måneder på å lese saksdokumentene, som han nylig har fått utlevert.

— Jeg er general Mladic, sa tiltalte med en rolig stemme etter å ha tatt plass i rettssalen.

Dommeren spurte Mladic flere ganger om hvorvidt han har lest tiltalen.

Mladic sa han har fått overlevert tre mapper med dokumenter, men at han ikke har lest noen av dem..

— Jeg er en alvorlig syk mann, påpekte Mladic. Etter en drøy time forsatte rettsmøtet uten pressen til stede etter anmodning fra Mladic. Han ønsket å snakke nærmere med retten om sin helsetilstand.

Folkemordtiltale

De elleve tiltalepunktene Mladic fikk presentert i retten fredag, omhandler folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Blant de mest alvorlige anklagene er drapet på om lag 8.000 menn og gutter i Srebrenica samt beleiringen av Sarajevo under krigen i Bosnia fra 1992-1995, en beleiring som tok livet av anslagsvis 10.000 mennesker.

Mladic kunne velge mellom å ta stilling til skyldspørsmålet med en gang eller ta inntil 30 dagers betenkningstid.

Om han innen en måned ikke har svart på skyldspørsmålet, kommer retten til å registrere det som ikke skyldig på hans vegne.

- Ikke mer tid

Selv om Mladic insisterte på at han trenger mer enn en måned på å sette seg inn i dokumentene, understreket dommeren at det er slik reglene er, og at det er dette han må forholde seg til.

69-åringen ble torsdag lagt inn på fengselssykehuset i Haag, hvor han gjennomgikk helseundersøkelser. Ifølge en representant for domstolen er det vanlig at tiltalte i Haag gjennomgår helseundersøkelser når en rettssak skal innledes.